1) หู a) จริง b) เท็จ 2) กระเพาะอาหาร a) จริง b) เท็จ 3) จมูก a) จริง b) เท็จ 4) ขาและเท้า a) จริง b) เท็จ 5) ตา a) จริง b) เท็จ 6) สมอง a) จริง b) เท็จ 7) ปอด a) จริง b) เท็จ 8) หัวใจ a) จริง b) เท็จ 9) ลำไส้ a) จริง b) เท็จ 10) มือ a) จริง b) เท็จ 11) ศีรษะ a) จริง b) เท็จ 12) ปาก a) จริง b) เท็จ

อวัยวะใดเป็นอวัยวะภายนอก

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?