1) Rasul ialah seorang __________ mulia & merdeka, a) lelaki b) perempuan 2) pilihan ________, a) malaikat b) Allah taala 3) dikurniakan_________oleh Allah Taala, a) anak b) wahyu 4) untuk _________ dan a) orang b) dirinya 5) diperintahkan untuk menyampaikannya kepada_________. a) orang lain b) diri sendiri

Beriman kepada Rasul

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?