1) ยุคทองของดนตรีไทยคือสมัยรัชกาลใด 2) วงปี่พาทย์เครื่องคู่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ใด 3) กลองสองหน้าที่ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์เสภานั้นมาทำหน้าที่แทนเครื่องดนตรีชนิดใด 4) วงปี่พาทย์ได้เข้าร่วมบรรเลงกับการขับเสภาในสมัยรัชกาลใด 5) คำว่า “ วงปี่พาทย์เสภา ” หมายความว่าอะไร 6) สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงสีซอสามสาย ซอสามสายที่พระองค์สีนั้น มีชื่อว่าอะไร 7) ในสมัยรัชกาลที่ ๑ เครื่องดนตรีไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

กล่องเสี่ยงทาย

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?