1) Bacaan mim sakinah terbahagi kepada _______ bahagian a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 2) IKHFA' SYAFAWI adalah apabila...... a) Mim sakinah bertemu dengan huruf ba yang berbaris salam 2 kalimah b) Mim sakinah bertemu dengan huruf mim yang berbaris dalam 2 kalimah c) Huruf mim sakinah bertemu dengan huruf Dal berbaris  d) Huruf mim sakinah bertemu dengan huruf Lam berbaris 3) IDGHAM MISLAIN adalah apabila.. a) Mim sakinah bertemu dengan huruf ba yang berbaris salam 2 kalimah b) Huruf mim sakinah bertemu dengan huruf Dal berbaris c) Huruf mim sakinah bertemu dengan huruf Lam berbaris d) Mim sakinah bertemu dengan huruf mim yang berbaris dalam 2 kalimah 4) IZHAR SYAFAWI adalah apabila... a) Huruf mim sakinah bertemu dengan huruf hijaiyyah selain huruf mim dan ba b) Mim sakinah bertemu dengan huruf mim yang berbaris dalam 2 kalimah c) Mim sakinah bertemu dengan huruf ba yang berbaris salam 2 kalimah 5) Cara bacaan IKHFA' SYAFAWI a) Dibaca secara dengung dengan kadar 2 harkat b) Dibaca secara dengung dengan kadar 4 harkat c) Dibaca secara dengung dengan kadar 6 harkat d) Dibaca secara tiada dengung 6) Bacaan IDGHAM MISLAIN a) Dibaca secara dengung dengan kadar 4 harkat b) Dibaca secara dengung dengan kadar 2 harkat c) Dibaca secara dengung dengan kadar 6 harkat d) Dibaca secara tiada dengung 7) Cara bacaan IZHAR SYAFAWI adalah.. a) Menjelaskann sebutan huruf mim sakinah tanpa dengung sama ada 1 atau 2 kalimah b) Dibaca secara dengung dengan kadar 2 harkat c) Dibaca secara dengung dengan kadar 4 harkat d) Dibaca secara dengung dengan kadar 6 harkat

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?