முதலாம் கலிமா - தையிபா, அல்லாஹ் - ஒருவன், நன்றி செலுத்த - அல்ஹம்துலில்லாஹ் , ஓதும் முன்பு - பிஸ்மில்லாஹ், நபியின் தந்தை - அப்துல்லாஹ், நபியின் தாய் - ஆமினா, நபியின் பிறப்பிடம் - மக்கா, இமாம் கஸ்ஸாலியின் பிறப்பிடம் - பாரசீகம், இமாம் கஸ்ஸாலி கல்வி கற்ற இடம் - பக்தாத், மஸ்ஜிதில் தொழுவிப்பவர் - இமாம்,

தரம் 1 இஸ்லாம் _M.K.F.Rishana.Al/Minara vidyalaya

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?