1) Al-Quran Terdiri Atas.... Surah a) 114 b) 115 c) 117 d) 110 2) Al-Quran Terdiri Atas.... Juz a) 40 b) 50 c) 30 d) 34 3) Bulan paling istimewa dalam kalender tahun Hijriah adalah... a) Ramadhan b) syawal c) sya"ban d) Rajab 4) Puasa Bulan Ramadhan Hukumnya... a) sunnah b) Wajib c) Haram d) Mubah 5) Orang Yang tidak sah Puasanya adalah orang yang.... a) Gila b) Tua c) Miskin d) Kaya

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?