Create better lessons quicker
MAMA I TATA - Moji roditelji, BAKA I DJED - Roditelji moje mame/mog tate, TETA - Sestra moje mame/mog tate, UJAK - Brat moje mame, STRIC - Brat mog tate, BRATIĆI I SESTRIČNE - Djeca mojih teta/ujaka/stričeva, RODBINA - Proširena obitelj, UNUKA - Bakina i djedina sam..., KĆI - Mamina i tatina sam...,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives