Create better lessons quicker
Llif pyroclastig - Cymysgedd o nwy, lludw a darnau bach o graig folcanig sydd i gyd yn boeth. Mae'n llifo'n gyflym i lawr llethrau llosgfynydd yn ystod rhai echdoriadau ffrwydrol., Lahar - Gair o Indonesia sy'n disgrifio llifogydd o ddŵr a lludw folcanig neu dirlithriad o laid i lawr llethr llosgfynydd., cwmwl o ludw - Darnau bach powdr o graig sy'n cael eu taflu o losgfynydd yn ystod echdoriad ffrwydrol., jökulhaup - Gair o Wlad yr Iâ - llif sydyn sy'n cael achosi pan fydd llosgfynydd yn echdorri o dan yr iâ., llif lafa - Craig wedi toddi (lafa) yn rhedef i ffwrdd o agorfa folcanig. Yn aml mae llifoedd lafa yn creu arweddion gwastad mawr o'r enw meysydd lafa., tsunami - Cyfres o donnau mawr pwerus sy'n cael ei ffurfio wrth i ddŵr gael ei ddadleoli gan symudiad llawr y cefnfor/gwely'r llyn yn ystod daeargryn., echdoriad - Ffrwydriad llosgfynydd. Mae'r peryglon yn amrywio o lafa, i lwch neu lifau pyroclastig., Perygl cynradd - Peryglon sydd yn digwydd yn uniongyrchiol oherwydd gweithgaredd tectonig e.e lafa, llwch neu ddirgryniadau daeargryn., Perygl eilaidd - Effeithiau anuniongyrchol sy'n cael eu hachosi gan y peryglon gwreiddiol e.e. tsunmai neu laha, Tirlithirad - Cwymp sydyn llethr dan ei bwysau ei hun wrth i'r ddaear ysgwyd., Hylifiad - Wrth i'r ddaear gael ei hysgwyd bydd dŵr mewn creigiau a phridd yn codi i'r wyneb a'r tir yn ymddwyn yn debycach i ddŵr—pethau'n suddo., Dirgryniad - Ddaear yn ysgwyd., ôl gryniadau - Daeargrynfeydd (fel arfer yn llai) sy'n digwydd funudau neu ddiwrnodau ar ôl daeargryn mawr., uwchganolbwynt - Y pwynt ar arwyneb y ddaear lle mae'r ddaear yn ysgwyd gyntaf yn sgil daeargryn. Mae union uwchben y canolbwynt., canolbwynt - Y pwynt o dan y ddaear o le mae egni 'n lledaenu yn ystod daeargryn., Graddfa Richter - Mesur o gryfder daeargryn.,

Peryglon tectonig

by Hthomas1

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives