1) Hány hangszer játszik egy kvartettben? a) négy b) öt c) három d) kettő 2) Erre a hangközre hangolják a hegedűt és a csellót! a) kvart b) kvint c) oktáv d) terc 3) A pentaton hangsor az alábbi hangokból áll: a) d-r-m-f-s b) d-r-m-f-s-l c) l,-t,-d-r-m d) d-r-m-s-l 4) A dó-pentachord hangsor az alábbi hangokból áll: a) d-r-m-s-l b) d-r-m-f-s c) d-r-m-f-s-l-t-d' d) d-r-m-f-s-l 5) A dallamlépcső latin eredetű neve: a) szentencia b) imitáció c) szekvencia d) kánon 6) Az alábbiak közül melyik dallam kezdődik T5-tel? a) Szegény legény vagyok én b) Serkenj fel, kegyes nép c) Házasodik a tücsök d) Csömödéri falu végén 7) Melyik ritmus ér egy negyed (tá) értéket? a) szinkópa b) triola c) nyújtott ritmus d) éles ritmus 8) Melyik a C-dúr párhuzamos mollja? a) a-moll b) d-moll c) e-moll d) h-moll 9) Melyik a G-dúr párhuzamos mollja? a) d-moll b) a-moll c) h-moll d) e-moll 10) Melyik dúr előjegyzése 1 B? a) G-dúr b) D-dúr c) F-dúr d) C-dúr 11) Melyik NEM k2? a) szi-l b) m-f c) l-t d) t-d' 12) Melyik N3? a) l,-d b) d-m c) d-r d) d-s 13) A l,-t,-d-r-m-f-s-l hangokból áll a  a) lá-pentaton b) lá-pentachord c) moll d) dúr 14) Mi a vezetőhang? a) A hangsor felemelt 2. hangja b) A hangsor 8. hangja c) A hangsor 7. hangja. d) A hangsor felemelt 7. hangja.

Szolfézs összefoglaló (1. o. elmélet)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?