Create better lessons quicker
1) Ki volt Zeusz felesége? a) Héra b) Pallas Athéné c) Apollón d) Hermész e) Poszeidon f) Árész 2) Ki okozta a mítosz szerint a trójai háborút? a) Aphrodite b) Erisz c) Héra d) Pallas Athéné e) Thétisz f) Démeter 3) Ki lakott a krétai labirintusban? a) Zeusz b) Párisz c) Minotaurusz d) Daidalosz e) Ikarosz f) Archimédész 4) Milyen állatot áldoztak fel gyakran a hellének? a) Kecske b) Macska c) Kutya d) Ló e) Bika f) Birka 5) Hol rendeztek a hellének sportversenyeket? a) Trójában b) Olümpiában c) Ölümposzon d) Krétán 6) Melyik versenyszám nem szerepelt az ókori olümpián? a) távolugrás b) diszkoszvetés c) birkózás d) úszás e) gerelyhajítás f) futás 7) Mit kapott az olimpiai versenyszám győztese? a) aranyérmet b) olajkoszorút c) lovat és kocsit d) vázát

Görög istenek

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives