2,5 - δύο και πέντε δέκατα, 0,3 - τρία δέκατα, 3,55 - τρία και πενήντα πέντε εκατοστά, 3,5 - τρία και πέντε δέκατα, 4,05 - τέσσερα και πέντε εκατοστά, 0,025 - είκοσι πέντε χιλιοστά , 0,25 - είκοσι πέντε εκατοστά, 6,003 - έξι και τρία χιλιοστά , 6,3 - έξι και τρία δέκατα, 6,03 - έξι και τρία εκατοστά,

ΔΙΑΒΑΖΩ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?