Create better lessons quicker
1) Što je algoritam? a) Kada naredbe slijede jedna za drugom. b) Dio računala. c) Razrada postupka rješenja određenog problema . d) Ništa od navedenog. 2) Donošenje odluke uz uvjet koji može biti ispunjen ili neispunjen je: a) algoritam b) algoritam grananja c) algoritam ponavljanja d) algoritam slijeda 3) Naredbe se izvode sve dok se ne ispuni uvjet: a) algoritam ponavljanja b) algoritam grananja c) algoritam slijeda d) algoritam 4) Programski jezik u kojem trenutno radimo na satovima Informatike: a) Q Basic b) Big Basic c) Small Code d) Small Basic 5) Programski jezik Small Basic je razvila tvrtka: a) Apple b) Microsoft c) Nokia d) Samsung 6) Grafički prikaz algoritma je: a) Dijagram tijeka b) Small Basic c) Microsoft d) Ništa od navedenog 7) Niz naredbi koje se izvode točno određenim redoslijedom i daju određeni rezultat nazivamo: a) Small Basic b) F15 c) program d) programiranje 8) Skočni prozor koji se pojavljuje prilikom unosa naredbi naziva se: a) Inteligencija b) Intellisense c) Small Basic Small Basic Small Basic Small Basic d) Ništa od navedenog 9) Veličina koja može poprimiti različite vrijednosti naziva se: a) programer b) varivo c) punjač d) varijabla

Programiranje - Peti razred

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c