1) Πώς έφτασε ο θείος Παύλος στην Ελλάδα; a) Ο θείος Παύλος έφτασε φορτωμένος με δώρα για την Ιωάννα. b) Ο θείος Παύλος έφτασε φορτωμένος με αποσκευές.  2) Ποιο πακέτο αποφάσισε να ανοίξει πρώτα η Ιωάννα; a) Η Ιωάννα άνοιξε πρώτα το κόκκινο πακέτο. b) Η Ιωάννα άνοιξε πρώτα το πράσινο πακέτο. 3) Τι είχε μέσα το κόκκινο πακέτο; a) Το κόκκινο πακέτο είχε μέσα ένα καπέλο. b) Το κόκκινο πακέτο είχε μέσα τον Πινόκιο. 4) Από πού αγόρασε ο θείος Παύλος τον Πινόκιο; a) Ο θείος Παύλος αγόρασε τον Πινόκιο από την Ιταλία.  b) Ο θείος Παύλος αγόρασε τον Πινόκιο από την Κένυα. 5) Ποιο δώρο άνοιξε δεύτερο η Ιωάννα; a) Η Ιωάννα άνοιξε δεύτερο το πράσινο πακέτο. b) Η Ιωάννα άνοιξε δεύτερη τη σακούλα. 6) Τι είχε μέσα το πράσινο πακέτο; a) Το πράσινο πακέτο είχε μέσα ένα καπέλο. b) Το πράσινο πακέτο είχε μέσα ένα τύμπανο. 7) Από πού αγόρασε ο θείος Παύλος το καπέλο; a) Ο θείος Παύλος αγόρασε τον καπέλο από την Ιταλία. b) Ο θείος Παύλος αγόρασε το καπέλο από το Μεξικό. 8) Τι είχε μέσα η σακούλα; a) Η σακούλα είχε μέσα ένα βιβλίο με σαύρες. b) Η σακούλα είχε μέσα ένα τύμπανο. 9) Από ποια ήπειρο είναι το τύμπανο; a) Το τύμπανο είναι από την Αφρική. b) Το τύμπανο είναι από την Αμερική.

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?