1) Τι άνοιξε χθες ο θείος Παύλος; a) Ο θείος Παύλος άνοιξε το συρτάρι της κουζίνας. b) Ο θείος Παύλος άνοιξε το ντουλάπι της κουζίνας. 2) Τι βρήκε ο θείος Παύλος μέσα στο συρτάρι; a) Ο θείος Παύλος βρήκε το χαμένο κλειδί. b) Ο θείος Παύλος βρήκε ένα παλιό νόμισμα. 3) Ποιος είχε βρει το χαμένο κλειδί; a) Η Ιωάννα είχε βρει το χαμένο κλειδί. b) Ο Μολύβιος είχε βρει το χαμένο κλειδί. 4) Τι ανοίγει το χαμένο κλειδί; a) Το χαμένο κλειδί ανοίγει ένα μπαούλο με θησαυρούς..  b) Το χαμένο κλειδί ανοίγει το μπαούλο σε ένα καράβι. 5) Πώς μάζεψε ο θείος Παύλος τους θησαυρούς; a) Ο θείος Παύλος βρήκε έναν θαμμένο θησαυρό. b) Ο θείος Παύλος μάζεψε τους θησαυρούς στα ταξίδια του. 6) Με ποιους θέλει να δει η Ιωάννα τους θησαυρούς; a) Η Ιωάννα θέλει να φωνάξει τους γονείς της. b) Η Ιωάννα θέλει να φωνάξει τους φίλους της. 7) Πότε θα ανοίξουν το μπαούλο; a) Θα ανοίξουν το μπαούλο αύριο μετά το σχολείο. b) Θα ανοίξουν το μπαούλο σήμερα μετά το σχολείο.

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?