το όνειρο - τ' όνειρο, θα ήθελα - θα 'θελα, Τι είναι; - Τι 'ναι; , του είπε - του 'πε, του ουρανού - τ' ουρανού, σε ένα - σ' ένα , σε αγαπώ - σ' αγαπώ, και άλλο - κι άλλο, για αυτό - γι' αυτό, που έχει - που 'χει,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?