1) 68 790 dibundarkan kepada ribu terdekat a) 68 000 b) 69 000 c) 68 800 d) 70 000 2) 14 278 dibundarkan kepada ratus terdekat a) 14 280 b) 14 000 c) 14 200 d) 14 300 3) 46 995 dibundarkan kepada ratus terdekat a) 46 900 b) 47 000 c) 46 000 d) 46 100 4) RM 83 609 dibundarkan kepada puluh ribu ringgit terdekat a) RM 83 000 b) RM 84 000 c) RM 80 000 d) RM 90 000 5) Nombor yang berikut menjadi 50 000 apabila dibundarkan kepada puluh ribu terdekat a) 44 360 b) 45 360 c) 55 360 d) 58 360 6) Nombor yang berikut menjadi 38 000 apabila dibundarkan kepada ribu terdekat KECUALI a) 38 200 b) 37 521 c) 38 009 d) 38 533 7) 39 995 dibundarkan kepada ratus terdekat a) 39 000 b) 40 000 c) 39 900 d) 391000

Bundar Nombor TAHUN 4

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?