1) ในสมัยสุโขทัยการเต้นการรำการฟ้อน จะใช้ในงานใด a) งานวันเกิด b) งานบุญประจำปี c) งานศพ d) งานแต่ง 2) "นามาโนราห์" ปัจจุบันเรียกนิยายนี้ว่าอะไร a) นางมโนรมย์ b) นางสิบสอง c) นางมโนราห์ d) นางทาส 3) การละเล่นของ"น่านเจ้า" มีการล่ะเล่นอะไรบ้าง a) ระบำหมาก ระบำนกยุง b) ระบำชาวเกาะ ระบำเทพบรรเทิง c) ระบำชวา ระบำบันลือ d) โขน ฟ้อนรำ 4) นิยายของพวกชาวไตในสมัยน่านมีชื่อว่าอะไร a) นามาโนราห์ b) สังข์ทอง c) ปลาบู่ทอง d) ขุนช้างขุนแผน 5) ในสมัยอยุธยาละครอะไรใช้ผู้ชายเล่นทั้งหมด a) ละครนอก b) ละครใน c) ละคร ลิง d) ละครอุทัยเทวี 6) ข้อใดไม่ใช่ละครใน a) สงข์ทอง b) รามเกียรติ์ c) อุณรุท d) อิเหนา 7) ข้อใดไม่ใช่ละครนอก a) การะเกด b) คาวี c) ไชยทัต d) อิเหนา 8) พระมหากษัตริย์องค์ใดในกรุงธนบุรีเป็นผู้แต่งบทละครรามเกียรติ์5ตอน a) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า b) พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิน c) สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี d) พระเจ้าเหา 9) ข้อใดไม่ใช่การละเล่นของสมัยสุโขทัย a) บ้างเต้น b) บ้างฟ้อน c) บ้างรำ d) บ้างเหงา 10) วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และดนตรีไทย มีกี่ยุคสมัยาว a) 10 b) 4 c) 5 d) 7

จีรนันท์ ขะมันจา 5/2

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?