שיעור אהוב, פעילות אהובה שעשינו בכיתה במהלך השנה, שיעור לא אהוב, מה התכניות שלי לקיץ?, האם רכשתי חברים חדשים השנה? , עם מי ארצה לשמור על קשר במהלך חופשת הקיץ?, למה אני אתגעגע בבית הספר?, למה אני לא אתגעגע?.

סיכום שנה

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?