Create better lessons quicker
1) OVAJ ZNAK ( < ) ČITAMO: a) JE VEĆE OD b) JE MANJE OD c) JE JEDNAKO 2) OVAJ ZNAK ( > ) ČITAMO: a) JE JEDNAKO b) JE MANJE OD c) JE VEĆE OD 3) OVAJ ZNAK ( = ) ČITAMO: a) JE MANJE OD b) JE VEĆE OD c) JE JEDNAKO 4) 3 > 2 - JE LI OVO TOČNO? a) DA b) NE 5) 4 = 4 PROČITAJ OVO PRAVILNO: a) 4 JE VEĆE OD 4 b) 4 JE JEDNAKO 4 c) 4 JE MANJE OD 4 6) 1 < 3 PROČITAJ OVO PRAVILNO: a) 1 JE VEĆE OD 3 b) 1 JE JEDNAKO 3 c) 1 JE MANJE OD 3 7) 5 < 4 JE LI OVO TOČNO? a) DA b) NE 8) KOJI BROJ SLIJEDI NAKON BROJA 4? a) 3 b) 2 c) 5 9) KOJI BROJ SLIJEDI NAKON BROJA 1? a) 3 b) 2 c) 4 10) 4 >2 JE LI OVO TOČNO? a) NE b) DA 11) NASTAVI NIZ: 5 5 4 4... a) 4 4 5 5 b) 5 5 4 4 c) 5 4 5 4 12) NASTAVI NIZ: 1 2 2 3 1 2 2 3.... a) 1 2 3  b) 1 2 2 3   c) 1 1 2 2 3 13) STAVI ODGOVARAJUĆI ZNAK: 1 4 a) < b) > c) = 14) STAVI ODGOVARAJUĆI ZNAK: 5 5 a) < b) = c) > 15) STAVI ODGOVARAJUĆI ZNAK: 3 2 a) < b) = c) >

BROJEVI DO 5 Marijana Šundov

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c