סוף השנה מרגש אותי כי...., הכי אתגעגע ל...., אני מאוד מקווה ש...., מישהו בכיתה שהייתי רוצה להודות לו / לה ..., משמח אותי ש..., חשש אחד שיש לי עם סיום השנה ..., אני בטוח\ה ש..., מסר שהייתי רוצה להעביר לכיתה..., הלוואי ש...., אני מאחל\ת לעצמי ש..., הוקל לי ש...., יחסר לי ש...., מעודד אותי ש..., אני מאמין\נה ש..., חבל לי ש..., נהינתי השנה מ...., משהו חדש שלמדתי השנה.., אני רוצה לזכור מהשנה בעיקר.., חווית הצלחה שהייתה לי השנה.., משהו שהייתי עושה אחרת השנה, משהו שרציתי לעשות ולא הספקתי, משהו שהיה לי קשה השנה, מטרה שהצלחתי להגשים השנה, שינוי שחל בי השנה, אירוע שהייתי רוצה לחזור עליו, זיכרון משמעותי מהשנה  , הופתעתי השנה מ....

קלפים לסיכום שנה

Theme

Options

Leaderboard

Random cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?