Create better lessons quicker
ymwybyddiaeth - bod yn ymybodol; dealltwriaeth, cydraddoldeb - bod yn hafal, cynhwysedd - cael eich cynnwys , rhywedd - cyflwr gwryw neu fenyw, cadarnhaol - positif, Anffurfio - dinistrio, Cynyddu - Gwneud rhywbeth yn fwy, Gorfodaeth - Cael eich gorfodi, Homoffobia - Bod yn feirniadol yn erbyn person hoyw, Tegwch - Bod yn deg, Cydsyniad - Rhoi caniatad , Anghydraddoldeb - Anhafal, Rhywiaeth - Dangos tuedd 'bias' at rywedd; yn Saesneg 'Sexism', Trawsffobia - Casineb tuag at bobl drawsryweddol (transgender),

Agenda - Wythnos Iechyd a Lles

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c