1) Nyatakan maksud tetamu? a) Orang yang telah diundang untuk menghadiri atau menziarahi sesuatu majlis b) Orang yang tidak diundang untuk menghadiri sesuatu majlis c) Orang yang telah diundang untuk mewakili hadir sesuatu majlis 2) Berdasarkan hadis di bawah, siapakah yang perlu memuliakan tetamunya? a) Orang yang beriman dengan Allah b) Orang yang beriman dengan Hari Akhirat c) Orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat 3) Hadis tersebut juga menuntut supaya kita menerima kedatangan tetamu dengan _________ a) Menghina dan mengherdik b) Melayani dan memuliakan c) Mencaci dan mengejek 4) Apakah hukum melayani tetamu? a) Harus b) Wajib c) Sunat 5) Hadis ini menuntut kita supaya ________________. a) menerima kedatangan tetamu. b) menghalang tetamu masuk ke rumah. c) tidak melayan tetamu.

KUIZ MEMULIAKAN TETAMU TAHUN 4

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?