1) Apakah bentuk lengkung pertumbuhan belalang tersebut? a) Tangga b) Sigmoid 2) Mengapakah lengkung pertumbuhan bercorak demikian? a) Pertumbuhan belalang adalah secara berterusan b) Pertumbuhan belalang adalah secara berperingkat c) Rangka luar belalang terbina daripada kitin yang keras d) Rangka luar belalang terbina daripada tulang yang keras 3) Takrifkan ekdisis. a) Haiwan menanggalkan rangka dalam berulang kali sehingga mencapai peringkat dewasa b) Haiwan menanggalkan rangka luar berulang kali sehingga mencapai peringkat dewasa 4) Apakah yang dilakukan oleh belalang semasa ekdisis untuk memecahkan rangka luar lama yang keras? a) menghembus udara untuk mengembangkan badan  b) menyedut udara untuk mengecutkan badan c) menyedut udara untuk mengembangkan badan d) menghembus udara untuk mengecutkan badan 5) Pilih pernyataan yang betul tentang proses metamorfosis belalang berdasarkan lengkung pertumbuhan ini. a) Bahagian menegak graf menunjukkan pertumbuhan berlaku secara mendadak  b) Bahagian menegak graf menunjukkan pertumbuhan berlaku secara perlahan c) Bahagian melintang graf menunjukkan pertumbuhan sifar d) Bahagian melintang graf menunjukkan pertumbuhan laju 6) Bahagian melintang graf disebut juga sebagai... a) instar b) garis lurus 7) Pilih haiwan lain yang mempunyai lengkung pertumbuhan yang sama dengan belalang. a) b) c) d) 8) Cacing tanah bergerak dengan bantuan bulu kejur pada bahagian sisi badannya. Apakah bahagian tersebut? a) otot membujur b) otot lingkar c) keta d) integumen 9) Terdapat 2 jenis otot pada dinding badan cacing iaitu.. a) otot keta b) otot lingkar c) otot integumen d) otot membujur 10) Otot-otot cacing tanah bergerak/bertindak secara berantagonis. Apakah maksud berantagonis?  a) secara serentak b) secara berlawanan 11) Apabila otot ______ mengecut, otot _____ mengendur dan menyebabkan badan cacing menjadi _____ dan _____. a) lingkar, membujur, panjang, nipis b) membujur, lingkar, panjang, nipis c) lingkar, membujur, nipis, panjang 12) Apabila otot membujur _____ dan otot lingkar _____, badan cacing akan _____ dan _____. a) mengendur, mengecut, memendek, menebal b) mengecut, mengendur, menebal, memendek c) mengecut, mengendur, memendek, menebal 13) Tindakan otot lingkar dan otot membujur secara berantagonis menghasilkan tekanan ____ pada cecair dalam badan cacing. a) elektrik b) kinetik c) hidrostatik

BAB 6 SOKONGAN, PERGERAKAN & PERTUMBUHAN (6.1-Saiz Rangka Luar dan Pertumbuhan) -2

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?