Create better lessons quicker
Bwli Boi: Hei! Ti! Ble rwyt ti'n mynd? (Mae'n cerdded draw at Gareth), Gareth: Dwi'n mynd gartre. Pam? , Bwli Boi: Pam? Achos dwi wedi gofyn - dyna pham! (Mae'n rhoi ei law allan i rwystro Gareth rhag mynd heibio), Gareth: Esgusoda fi - dwi ar frys! (Mae Gareth yn ceisio gwthio heibio), Bwli Boi: Sai'n credu dy fod di'n mynd i unman gwd boi! Dwi moyn y sgidie Adidas 'na! (Mae'n pwyntio at draed Gareth), Gareth: Ces i nhw ar ebay - os wyt ti ishe rhai., Bwli Boi: Dwi ishe rheina sy' ar dy draed di! (Mae'n dal Gareth wrth ei goler), Gareth: Hei! Be ti'n neud? Paid! (Mae'r Bwli Boi yn ceisio taclo Gareth i'r llawr), Bwli Boi: Dwi'n moyn yr esgidiau yma! (Mae'n tynnu'r esgidiau oddi ar draed Gareth), Gareth: Paid! Ti'n nafu fi! Cer bant! Awwwwwwwww!! (Mae'r Bwli Boi yn taro Gareth yn ei fola), Bwli Boi: Babi bach mami! Oooo trueni! Mae e'n llefen...(Mae'n edrych ar yr esgidiau) PERFFAITH!, (Mae'r Bwli Boi yn rhedeg i ffwrdd ac yn gadael Gareth ar y llawr yn crio).

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives