Σωστό: κόσμος, ύφασμα, πεινασμένος, πότισμα, καθάρισμα, πυροσβέστης, Λάθος: κόζμος, ύφαζμα, πειναζμένος, πότιζμα, καθάριζμα, πυροζβέστης,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?