Create better lessons quicker
Što su kulturne ustanove?, Nabroji kulturne ustanove., Kako se trebamo ponašati u kulturnim ustanovama?, Što gledamo u kazalištu?, Što radimo u knjižnici?, Što je zavičaj?, Kakve zavičaje razlikujemo u našoj domovini?, Koja je razlika između divljih i domaćih životinja?, Kako se zove tvoja domovina?, Opiši izgled nizinskog kraja., Nabroji divlje životinje nizinskog kraja., Koje su domaće životinje nizinskog kraja?, Čime se ljudi u nizinama često bave? I što uzgajaju?, Koje drveće je zeleno u proljeće?, Od kuda se vraćaju ptice selice?, Što ljudi rade u proljeće?.

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c