1) Pilih emosi yang betul berdasarkan gambar a) Gembira b) Sedih c) Marah 2) Pilih emosi yang betul berdasarkan gambar a) Marah b) Gembira c) Malu 3) Pilih situasi yang sesuai berdasarkan emosi ini a) Saya mendapat baju baharu b) Saya dimarahi ibu c) Saya terjatuh basikal 4) Pilih situasi yang sesuai berdasarkan emosi ini a) Dikejar anjing b) Bergaduh dengan adik c) Berkelah bersama keluarga 5) Pilih situasi yang sesuai berdasarkan emosi ini a) Berkelah bersama keluarga b) Saya mendapat baju baharu c) Dikejar anjing

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?