1) Bilakah nabi mendapat wahyu Pertama? a) 27 rejab b) 17 ramadhan c) 12 Rabiul awal 2) Di manakah wahyu pertama di turunkan ? a) Gua Hira b) Gua tsur c) Bukit uhud 3) Berapakah tempoh nabi berdakwah secara rahsia ? a) 3 bulan b) 3 tahun c) 1 tahun 4) Siapakah permpuan pertama yang memeluk islam ? a) Aishah b) Zainab c) Siti Khadijah 5) Berapakah umur nabi ketika dilantik menjadi rasul ? a) 25 tahun b) 63 tahun c) 40 tahun 6) Lelaki pertama yang memeluk islam ? a) Abu Bakar b) Ali bin abi talib c) Zaid bin harithah 7) Apakah yang diperintahkan oleh nabi pada awal-awal dakwah ? a) Bersikap lemah lembut b) Berjihad di jalan Allah c) Menunaikan zakat 8) Siapakah kanak-kanak pertama yang memeluk islam ? a) Ali bin abi talib b) Zaid bin harithah c) Abu bakar 9) Apakah surah pertama yang diturunkan ? a) Al-Alaq b) Al-Asr c) Al-Kafirun 10) Dimanakah tempat peyebaran dakwah secara rahsia ? a) Rumah Rasulullah b) Rumah al-arqam c) Rumah abu bakar

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?