דוד בן גוריון- ראש ממשלת ישראל הראשון, מגן דוד- הסמל שנמצא על דגל ישראל, סמל של צה"ל , מנורה- סמל לאומי של עם ישראל , מנגל- מנהג ישראלי שהרבה עושים אותו ביום העצמאות, מגילת העצמאות- החוקים של מדינת ישראל,

יום העצמאות

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?