1) เศษส่วนแท้ a) ุ6/12 b) 7/9 c) 8/10 d) 2/8 e) 9/18 f) 15/15 2) เศษเกิน a) 2/3 b) 6/10 c) 5/3 d) 8/9 e) 11/12 f) 77/88 3) จำนวนคละ a) ุ13/15 b) 1 2/3 c) 5/1 d) 3/5 e) 91/56 f) 4/3 4) ข้อใดต่างจากพวก a) 4/5 b) 6/7 c) 9/10 d) 12/11 e) 13/14 f) 6/9 5) ข้อใดไม่ใช่เศษส่วนแท้ a) ุ6/11 b) 8/15 c) 3/2 d) 12/21 e) 45/47 f) 82/85

เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจำนวนคละ

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?