1) Perspektif satu titik berpunca daripada satu arah yang jauh dan menghilang. a) BETUL b) SALAH 2) Berikut ialah elemen penting untuk menghasilkan lakaran perspektif KECUALI a) Garis Ufuk b) Paksi menegak c) Garis Bumi 3) Mengapakah pandangan mata burung digunakan dalam lakaran perspektif? a) Untuk menunjukkan kedudukan objek yang dilihat dari lantai atau bawah. b) Untuk menunjukkan kedudukan objek yang dilihat dari tempat tinggi. 4) Lakaran perspektif menghasilkan imej dalam 3D untuk menampakkan bentuk yang lebih realistik. a) BETUL b) SALAH 5) Pandangan mata ulat digunakan apabila objek berada di bawah aras mata. a) BETUL b) SALAH 6) Nyatakan kaedah lakaran perspektif tersebut. a) Perspektif satu titik b) Perspektif dua titik c) Perspektif tiga titik 7) Nyatakan kaedah lakaran perspektif tersebut. a) Perspektif satu titik b) Perspektif dua titik c) Perspektif tiga titik 8) Nyatakan kaedah lakaran perspektif tersebut. a) Perspektif satu titik b) Perspektif dua titik c) Perspektif tiga titik 9) Nyatakan kaedah lakaran bagi rajah tersebut. a) Lakaran oblik b) Lakaran perspektif c) Lakaran isometrik 10) Pilih yang betul berkaitan elemen lakaran perspektif. Titik yang berada di garis ufuk di mana sesuatu objek kelihatan semakin kecil dan kemudian lenyap. a) Garis bumi b) Garis ufuk c) Titik lenyap d) Garis binaan 11) Pilih yang betul berkaitan elemen lakaran perspektif. Menunjukkan aras penglihatan mata sama ada di bawah, separas atau di atas. a) Garis bumi b) Garis ufuk c) Titik lenyap d) Garis binaan 12) Yang manakah merupakan tapak objek? a) Garis bumi b) Garis ufuk c) Titik lenyap d) Garis binaan 13) Antara berikut manakah yang benar? a) Lakaran oblik menyamai pandangan mata manusia. b) Lakaran perspektif boleh dihasilkan melalui tiga kaedah c) Pandangan mata burung ialah kedudukan objek yang dilihat dari bawah d) Garis ufuk digunakan menjadi tapak objek. 14) Yang manakah BUKAN jenis-jenis lakaran? a) Lakaran persembahan b) Lakaran perspektif c) Lakaran teknikal d) Lakaran peribadi 15) Berikut adalah peranan lakaran KECUALI a) Medium komunikasi pelanggan b) Menjadikan lakaran objek lebih realistik c) Mempercepat pembangunan konsep d) Eksplorasi visual 16) Apakah tujuan lakaran piktorial memaparkan imej 3D? a) Untuk memudahkan pereka menggambarkan bentuk atau mentafsir lukisan b) Menggambarkan rupa bentuk yang dikehendaki c) Menilai kelebihan dan kekurangan lakaran d) Menunjukkan maklumat penting dalam lakaran 17) Antara maklumat berikut, manakah yang TIDAK perlu dinyatakan semasa membuat penilaian pada sesebuah lakaran. a) Bahan yang digunakan b) Penyambungan yang digunakan c) Jenis kemasan d) Sasaran pengguna 18) Rendering digunakan untuk memaparkan permukaan rata supaya kelihatan ________ atau membonjol keluar. a) pegun b) melengkung c) lurus d) tebal 19) Yang manakah TIDAK tergolong dalam teknik lakaran piktorial? a) Lakaran oblik b) Lakaran digital c) Lakaran isometrik d) Lakaran perspektif 20) Lakaran perspektif ialah satu kaedah ilustrasi objek yang __________ pandangan mata manusia. a) lebih tinggi b) lebih rendah c) menyamai d) di hadapan 21) Berapakah sudut paksi surut yang digunakan untuk melakar lakaran oblik? a) 15º b) 30º c) 45º d) 90º 22) Berikut merupakan ukuran dimensi bagi lakaran 3D KECUALI a) Panjang b) Tinggi c) Lebar d) Kedalaman 23) Yang manakah merupakan maksud lakaran? a) Memudahkan kefahaman pelanggan b) Membangunkan idea dengan lebih cepat c) Lukisan awal menggunakan teknik lakaran bebas d) Lukisan awal menggunakan bantuan seperti perisian komputer 24) Alatan manakah yang sesuai untuk menghasilkan lakaran? a) Pen/Arang b) Pensel/Pen 3D c) Warna air/pastel kapur 25) Jika menggunakan gaya visual kesan cahaya dan bayang, rupa objek akan kelihatan sempurna. a) BETUL b) SALAH

RBT TINGKATAN 1 LAKARAN (1DINAMIK)

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?