กลีบดอก - อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงและมีสีสันต่าง ๆ ไว้หลอกล่อแมลง, เกษรตัวผู้ - มีละอองเรนูลักษณะคล้ายผงสีเหลือง, เกษรตัวเมีย - เป็นพู มีน้ำเหนียว ๆ และขนคอยจับละอองเรณู, กลีบเลี้ยง - หุ้มและป้องกันดอกตูม, ก้าน - ชูดอกให้ติดกับกิ่ง, ใบ - เจริญออกมาจากข้อของลำต้นและกิ่ง,

เกมจับคู่ภาพกับคำศัพท์ส่วนประกอบของดอกไม้

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?