คำนามและคำสรรพนาม - ประธานหรือกรรมของประโยค, คำกริยาและคำช่วยกริยา - กริยาของประโยค, คำวิเศษณ์ - ขยายกริยาของประโยค, คำที่เกี่ยวกับจำนวน - ขยายประธานหรือกรรมของประโยค, คำบุพบท - บอกความสัมพันธืในประโยค, คำเชื่อม (คำสันธาน) - เชื่อมคำ กลุ่มคำ และประโยค, คำอุทาน - แสดงอารมณ์ความรู้สึก,

สรุปชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ม.1

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?