1) 耳 ěr a) b) c) d) 2) 叶子 yèzi a) b) c) d) 3) 月亮 yuè liang a) b) c) d) 4) 写 xiĕ a) b) c) d) 5) 爷爷 yéye a) b) c) d) 6) 学习 xuéxi a) b) c) d)

ล่าคำศัพท์ในเขาวงกต

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?