ส่วนที่มีความกว้างน้อยที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ - คอคอดปานามา, ทวีปอเมริกาเหนือใหญ่เป็นอันดับที่เท่าไหร่ของโลก - อันดับที่3, ช่องที่แบ่งทวีปอเมริกาเหนือกับเอเชียคืออะไร - ช่องแคบเบริง, คลองที่แบ่งทวีปอเมริกาเหนือกับใต้คือ - คลองปานามา, พูม่ากำลังเที่ยวอยู่บนเกาะที่ใหญ่ที่สุดบนโลก เกาะช่ชื่ออะไร - เกาะกรีนแลนด์, ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ - แคนาดา, ถ้าต้องการจะไปเที่ยวเมืองหลวงของอเมริกาควรไปเมืองอะไร - วอชิงตัน ดี ซี, เทือกเขาที่สำคัญของด้านตะวันตก - เทือกเขาร้อกกี, ที่ราบตอนกลาง - เกรทเพลนส์, แม่น้ำที่สำคัญในการสร้างเขื่อนและผลิตไฟฟ้า - แม่น้ำโคโลราโด,

งานสังคมม

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?