จริง: ลูกชายท้าวกะหมังกุหนิง ชื่อวิหยาสะกำ, "ดังหิ่งห้อยจะแข่งแสงอาทิตย์" แสงอาทิตย์ หมายถึง วงศ์เทวัญ, ระเด่นมนตรี หมายถึง อิเหนา, พี่ดังพฤกษาพนาวันจะอาสัญเพราะลูก ... "พี่" หมายถึง ท้าวกะหมังกุหนิง, ท้าวดาหาไม่รับของบรรณาการของเมืองกะหมังกุหนิง, เท็จ: ท้าวกะหมังกุหนิงมีน้องชายชื่อ ระตูปาหยัง กับ ระตูปาหนา, น้องชายท้าวกะหมังกุหนิง เห็นด้วยกับการทำศึกเมืองดาหา, เราเป็น "เมืองน้อยกระจิริด" หมายถึง เมืองดาหา, "เดิมไปไล่ล้อมมฤคา ได้รูปพระธิดาในกลางไพร" หมายถึงอิเหนาและบุษบา, ท้าวดาหาไม่บอกใครเรื่องศึกกะหมังกุหนิง เพราะอับอายญาติ ๆ ในวงศ์เทวัญ,

ทบทวนเนื้อหาจากคาบ 1 ก่อนเรียนต่อ :)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?