ระดับกึ่งทางการ - ไม่เคยแม้สักครั้งที่ไปถึงเมืองไหนแล้ว จะไม่ได้ออกไปชมบรรยากาศยามเช้าของเมืองนั้น, ระดับสนทนา - กวินเธอเป็นคนซื่อสัตย์ใครๆก็ปลื้มเธอในเรื่องนี้, ระดับทางการ - ปัจจุบันประเทศไทยเกิดปัญหาทุจริตคดโกงจากนักการเมือง, ระดับพิธีการ - การแสดงมุทิตาจิตและอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าเป็นสมานฉันท์เพิ่มความปิติยินดีให้กับข้าพเจ้า, ระดับกันเอง - ชอบทำอะไรเฟอะฟะอยู่เรื่อย,

ระดับภาษา

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?