1) Hukum bagi orang yang bernazar memakan daging korban adalah ______. a) sunat b) harus c) sunat muakkad d) haram 2) Antara hikmat ibadah korban ialah sebagai memperingati pengorbanan yang telah dilakukan oleh ____ a) Nabi Muhammad & Khadijah b) Nabi Ibrahim & anaknya Ismail c) Siti Hajar & anaknya Ismail d) Nabi Muhammad & Para Sahabat 3) Pak Abu menyumbangkan daging yang dikorbannya kepada rakannya yang bukan Islam. a) Haram b) Sunat c) Makruh d) Harus 4) Ibadah korban menjadi WAJIB apabila seseorang itu _______. a) Mempunyai lebihan makan dan minum pada hari pertama hari raya. b) Mampu c) Bernazar d) Kaya 5) Pilih penyataan yang tidak benar mengenai syarat sah korban: a) Binatang ternakan yang halal b) Binatang tidak cukup umur c) Disembelih dalam waktunya d) Binatang sihat dan tidak cacat 6) Pilih penyataan yang tidak benar mengenai pembahagian daging korban: a) 1/3 daging disedekahkan fakir miskin b) 1/3 daging untuk orang ramai c) 1/3 daging dimakan oleh orang yang berkorban. d) 1/3 kepada orang yang terlibat dengan urusan penyembelihan. 7) Daging korban sangat afdal diberikan dalam keadaan ______ kepada fakir miskin Islam. a) Masak b) Mentah 8) Berikut adalah penyataan yang benar mengenai umur binatang al An'am yang dijadikan sembelihan kecuali: a) Biri-biri - 2 tahun b) Kambing - 2 tahun c) Lembu - 2 tahun d) Unta - 5 tahun 9) Maksud hari Tasyrik ialah ________ a) 11, 12 dan 13 Zulhijjah b) 11, 12 dan 13 Zulkaedah c) 30 Syaaban d) 9 Muharram 10) Mengapakah ayam tidak dijadikan binatang korban walaupun ia haiwan ternakan? a) Ada bulu b) Kecil sangat c) Ia berkaki dua

KUIZ IBADAH KORBAN

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?