1) Ahmad membayar zakat fitrah sebelum solat hari raya aidilfitri. Hukumnya adalah a) wajib b) sunat c) harus 2) Berikut adalah asnaf yang layak menerima zakat kecuali a) anak yatim b) muallaf c) fakir 3) Kadar zakat fitrah ialah a) 1 gantang baghdad bersamaan 2 kg beras. b) 1 cupak beras bersamaan 2 kg beras c) 1 gantang baghdad bersamaan 2.7 kg beras. 4) Kadar tertentu yang diwajibkan zakat dinamakan a) haul b) nisab c) fidyah 5) Binatang al-an'am ialah  a) lembu b) ayam c) itik 6) Nisab zakat bagi kambing dan biri-biri ialah a) 30 ekor b) 40 ekor c) 50 ekor 7) Yusuf mengeluarkan zakat fitrah selepas selesai menunaikan solat sunat hari raya. Hukumnya adalah a) wajib b) sunat c) makruh 8) Alif menternak enam ekor unta. Kadar zakat yang perlu dikeluarkan oleh Alif ialah a) 1 ekor unta b) 1 ekor biri-biri c) 1 ekor lembu jantan 9) Zakat harta terbahagi kepada a) 3 jenis b) 4 jenis c) 5 jenis 10) Fuad mengeluarkan zakat fitrah selepas terbenam matahari pada hari terakhir ramadan. Hukumnya ialah a) wajib b) sunat c) makruh

ZAKAT PENYUCI HARTA TINGKATAN 3 KSSM

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?