1) 1 minggu ada berapa hari a) 5 b) 6 c) 7 2) Hari Isnin selepas hari a) Sabtu b) Ahad c) Isnin 3) Jarum pendek adalah a) Jarum saat b) Jarum minit c) Jarum jam 4) 1 tahun ada berapa bulan a) 10 bulan b) 12 bulan c) 24 bulan 5) Bulan Ogos ialah bulan a) 8 b) 9 c) 10 6) Hari ini hari Rabu, esok hari a) Khamis b) Jumaat c) Sabtu 7) Sebelum hari Sabtu ialah hari a) Khamis b) Jumaat c) Sabtu 8) Hari ini Khamis, lusa hari a) Isnin b) Ahad c) Sabtu 9) Bulan 12 ialah bulan a) Oktober b) November c) Disember 10) Sebelum Ogos ialah bulan a) Jun b) Julai c) September

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?