Create better lessons quicker
1) Koji je ovo dvorac? a) Veliki Tabor b) Trakošćan c) Ozalj 2) Što vidiš na slici? a) Veliki Tabor b) Dvorac Pejačević c) Ozalj 3) Gdje se prostiru brežuljkasti krajevi u Republici Hrvatskoj? a) Između rijeke Korane i Save do Une i Mure b) Od rijeka Korane i Une do rijeke do rijeke Mure te između Save i Drave c) Od rijeke Korane i Mure do Save i Dunava 4) Koje su brežuljkasta područja? a) Podravina, Plitivčja jezera, Vukomeričke gorice b) Vukomeričke gorice, dio Međimurja i Istra c) Vukomeričke gorice, Hrvatsko zagorje i dio Međimurja te predgorja uz Medvednicu, Žumberačku goru i druge. 5) Koje se gore nalaze u središnjem dijelu Republike Hrvatske? a) Velebit, Risnjak, Krndija, Papuk , Psunj b) Zrinska gora, Petrova gora, Žumberačka gora Ivančica i Medvednica 6) Od navedenih gora odaberi slavonske gore. Ovo na slici je slap Skakavac koji se nalazi na jednoj od njih. a) Žumberačka gora, Medvednica, Zrinska gora b) Psunj i Papuk 7) Odaberi dva točna odgovora. Umjereno topla klima brežuljkastih krajeva znači: a) nema nikada kiše, ali ni vrućina b) nema nesnosnih vrućina, ali ni oštre zime c) ljeta su topla s povremenom kišom, zime hladne s dosta snijega d) Ljeta su topla s obilnom kišom e) ljeta su izrazito vruća , zime hladne s dosta snijega 8) U brežuljkastim i brdovitim krajevima ima mnogo šuma. a) da b) ne 9) Kakvo je tlo u brežuljkastim dijelovima Hrvatske? a) plodno b) crvenica i vrlo plodno c) siromašno 10) Koje šume prevladavaju na manjim visinama? a) vazdazelene b) listopadne šume hrasta kitnjaka c) listopadne bukove d) listopadne šume hrasta lužnjaka 11) Koja je važna gospodarska djelatnost brežuljkastih krajeva? a) ribarstvo b) brodogradnja c) poljodjelstvo 12) U brežuljkastom kraju razvijeno je vinogradarstovo i vinarstvo. Odaberi velika vinogorja brežuljkastog kraja od ponuđenih. a) kutjevačko, jaskansko, moslavačko, štrigovsko b) posavsko, međimursko, jastrebarsko 13) Koje životinje ljudi uzgajaju u brežuljkastom kraju najviše? a) goveda b) perad i svinje 14) U brežuljkastom kraju razvijeno je šumarstvo. Koje se bukove šume najviše iskorištavaju ? a) Petrove gore, Papuka i Dilj gore b) Papuka , Psunja i Zrinske gore 15) Neki su predjeli brežuljkastog područja zaštićeni. Od ponuđenih odgovora odaberi geopark. a) geopark Papuk b) geopark Medvednica 16) Koje su najgušće naseljena zavičajna područja brežuljkastih krajeva? a) Kordun i Banovina b) Hrvatsko zagorje, Prigorje i gornje Međimurje 17) Koje su brdovita područja Republike Hrvatske? a) Kordun i Hrvatsko zagorje, Međimurje b) Kordun, Banovina i Bilogora 18) Kakva su naselja brežuljkastih krajeva? a) skupljena b) raščupana c) razbacana d) raštrkana 19) Koje je najveće naselje Hrvatskog zagorja? a) Petrinja b) Krapina c) Psunj 20) Koje je glavno naselje Korduna? a) Petrinja b) Banovina c) Psunj d) Slatina e) Slunj 21) Koje je glavno naselje Banovine? a) Petrinja b) Zagreb c) Varaždin d) Slunj 22) Kakva je naseljenost Žumberka? a) gusto je naseljen b) najslabije naseljen

Brežuljkasti krajevi Republike Hrvatske

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives