1) Afrodita je božica... a) rata, mora b) ljubavi, ljepote, požude i spolnosti​ c) mudrosti, gradova i obrtnika 2) Čija je kći po Homeru? a) kći božice Dafne i boga Apolona b) kći boga Zeusa i božice Talase c) kći boga Zeusa i božice Dione 3) Koja joj je uloga? a) prenositi sreću i ljepotu b) prenositi ljubav i ljepotu c) prenosi ljubav i pamet 4) Njen muž je bio... a) bog-kovač b) bog-vrtlar c) bog vina 5) Kako je završio mit Afrodita i Arej? a) Ares mora platiti preljubničku kaznu i Hefest se razvodi od Afrodite b) Hefest iz ljubomore ubija Aresa c) Bogovi su okrutno kaznili ljubavnike 6) Šta predstavlja Venere iz Willendorfa? a) žensku snagu b) plodnost c) dobar ulov 7) Smatra se pramajkom... a) feničkog naroda b) grčkog naroda c) rimskog naroda 8) Čega su simbol crvene ruže? a) simbol sreće b) simbol ljubavi c) simbol zaljubljenosti 9) Najljepša žena na svijetu bila je... a) Perzefona b) Afrodita c) Helena 10) Tko je bio Anhiz? a) običan smrtnik b) bog-kovač c) polubog

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?