1) APAKAH NAMA PERALATAN KOMPONEN KOMPUTER INI? a) Monitor b) Tetikus c) Speaker 2) APAKAH FUNGSI PERALATAN KOMPUTER INI? a) Menetapkan kedudukan kursor sebagai penunjuk dalam monitor b) Memaparkan data dan maklumat c) Mengeluarkan dan merakam bunyi 3) APAKAH NAMA PERALATAN INI? a) Papan Kekunci b) Monitor c) Fon Kepala 4) APAKAH FUNGSI PERALATAN INI? a) Mencetak dokumen dan grafik b) Mamaparkan data dan maklumat c) Mengeluarkan dan merakam bunyi 5) APAKAH NAMA PERALATAN INI? a) Pembesar suara b) Fon kepala c) Papan kekunci 6) APAKAH FUNGSI PERALATAN INI? a) Mamaparkan data dan maklumat b) Mengeluarkan bunyi c) Mengeluarkan dan merakam bunyi 7) APAKAH NAMA PERALATAN INI? a) Laptop b) Papan Kekunci c) Tetikus 8) APAKAH FUNGSI PERALATAN INI? a) Mencetak dokumen dan grafik b) Menetapkan kedudukan kursor sebagai penunjuk dalam monitor c) Mengeluarkan dan merakam bunyi 9) APAKAH NAMA PERALATAN INI? a) Pencetak b) Monitor c) Tetikus 10) APAKAH FUNGSI PERALATAN INI? a) Menetapkan kedudukan kursor sebagai penunjuk dalam monitor b) Memproses dan menyimpan maklumat c) Mencetak dokumen dan grafik

MARI MENGENAL KOMPUTER

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?