1) SIAPAKAH IBU SUSUAN NABI SAW? a) ASIAH b) UMMU AIMAN c) HALIMATUS SAADIYAH d) FATIMAH 2) IBU NABI SAW MENINGGAL DUNIA KETIKA NABI BERUMUR?. a) 2 b) 4 c) 1 d) 6 3) SIAPAKAH NAMA IBU NABI SAW? a) AMINAH BINTI WAHB b) MARIAM BINTI IMRAN c) KHADIJAH d) AMINAH 4) SELEPAS IBU NABI MENINGGAL, NABI SAW DIJAGA DATUKNYA IAITU a) ABU THALIB b) QUSAI BIN KILAB c) HASHIM d) ABDUL MUTHALIB 5) DATUK BAGINDA SAW MENINGGAL, NABI KEMUDIAN DIJAGA BAPA SAUDARANYA IAITU a) ABU THALIB b) ABDULLAH c) KILAB BIN MURRAH d) ABDUL MUTHALIB 6) IBU NABI SAW MENINGGAL DI.. a) SYAM b) YAMAN c) ABWAA d) MEKAH 7) PEKERJAAN NABI KETIKA KECIL IALAH a) MEMBACA BUKU b) MENGEMBALA KAMBING c) MEMELIHARA IKAN d) MENUNTUT ILMU 8) KETIKA NABI BERUSIA 12 TAHUN, ABU THALIB MEMBAWA BERNIAGA KE... a) ABWAA b) MEKAH c) MALAYSIA d) SYAM 9) SIAPAKAH MAISARAH? a) HAMBA SITI KHADIJAH b) HAMBA UMMU AIMAN c) PENGASUH d) PENIAGA 10) PADA UMUR 25 TAHUN NABI SAW TELAH BERKAHWIN DENGAN.... a) SITI AISYAH b) SITI KHADIJAH c) SITI HAFSAH d) SITI SOFIYYAH

KEHIDUPAN NABI KETIKA KECIL

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?