1) ทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่ในซีกโลกอะไร? a) ซีกโลกเหนือ b) ซีกโลกใต้ c) ซีกโลกตะวันออก 2) เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ? a) เกาะนิวฟันแลนด์ b) เกาะกรีนแลนด์ c) เกาะช้าง 3) แนวแบ่งเขตทวีปอเมริกาเหนือกับใต้คืออะไร? a) ช่องแคบเบริง b) คลองปานามา c) มหาสมุทรแปซิฟิก 4) แนวแบ่งเขตทวีปอเมริกาเหนือกับเอเชียคืออะไร? a) มหาสมุทรแอตแลนติก b) คลองปานามา c) ช่องแคบเบริง 5) ส่วนที่แคบที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือคืออะไร? a) คอคอดปานามา b) ประเทศแคนาดา c) ช่องแคบเบริง 6) ประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดคือประเทศอะไร? a) อเมริกา b) เม็กซิโก c) แคนาดา 7) ยอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาอะไร? a) แอปพาเลเชียน b) ร็อกกี c) เมานต์แมกคินลีย์ 8) แกรนด์แคนยอนเกิดมาจากอะไร? a) การทับถมของตะกอน b) การกัดเซาะดินและหินจากแม่น้ำโคโลราโด c) การยกตัวของแผ่นดิน 9) กระแสน้ำใดที่ไหลเลียบชายฝั่งด้านมหาสมุทรแอตแลนติก a) กระแสน้ำอุ่นกุโรชิโอะ b) กระแสน้ำอุ่นกัลป์สตรีม c) กระแสน้ำเย็นแบริง 10) โดยรอบทะเลสาบเกรดเลกส์มีเขตภูมิอากาศแบบใด a) ไทกา b) เมดิเตอร์เรเนียน c) ภาคพื้นทวีป 11) ข้อใดคือลักษณะสำคัญของคลองปานามา a) ช่วยย่นระยะเวลาการขนส่งสินค้าทางเรือ b) เป็นแหล่งปลาชุกชุม c) เป็นคลองที่สร้างขึ้นร่วมกันทุกประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ 12) เพราะเหตุใด ทางตอนกลางของทวีปจึงมีอากาศแห้งแล้ง a) ไม่มีน้ำทะเล b) มีเทือกเขาแอปพาเลเชียนกลั้นลม c) มีเทือกเขาร็อกกี้ ขวางลม 13) ระหว่างทะเลสาบอีรี กับทะเลสาบออนแทริโอมีน้ำตกอะไร? a) วอริ่ง b) กุลล์ฟอสส์ c) ไนแองการา 14) ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งภูมิภาคตามอะไร a) สภาพสังคมและวัฒนธรรม b) วัฒนธรรม c) ภูมิประเทศและวัฒนธรรม 15) ประเทศใดมีประชากรมากที่สุด? a) อเมริกา b) แคนาดา c) เม็กซิโก

เกมส์ทวีปอเมริกาเหนือ

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?