1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği etkileyen faktörlerden değildir ? a) İnsan b) İklim c) Doğal afet d) Bilgisayar 2) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliğin doğru anlamıdır ? a) Biyolojik çeşitlilik hayvan türlerinin çokluğudur. b) Mantar, bitki ve alglerden oluşan türlerin toplamıdır. c) Bir bölgedeki türlerin toplam sayısının 1/3 fazlası biyolojik çeşitliliği verir. d) Bir bölgede yaşayan türlerin çeşitliliğini belirtir. 3) Aşağıdaki hayvanlardan hangisi sıcak iklimde yaşamaz ? a) Deve b) Kaplumbağa c) Tilki d) Lemmingler 4) Hangisi doğal afettir ? a) Volkanik patlama b) Nüfus patlaması c) Sondaj d) Elektrik çarpması 5) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin coğrafi konumunun getirdiği faydalardandır. a) Dolar-TL kurunun yükselmesi b) Ham madde ihracatının artması c) 4 mevsim gören bir ülke olması sebebiyle biyolojik çeşitliliğin artması d) Sanayileşme

Biyolojik Çeşitlilik

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?