1) ใครเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรี ? a) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช b) พระยามหากษัตริย์ศึก c) พระพุทธเจ้า 2) สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกครองราชย์วันที่เท่าไหร่ ? a) 16 เมษายน พ.ศ.2325 b) 6 เมษายน 2325 c) 7 เมษายน 2324 3) บริเวณที่ตั้งกรุงธนบุรีเป็นพื้นที่เเบบใด ? a) เป็นที่ราบสูง b) เป็นท้องคุ้ง c) เป็นพื้นที่ติดกับทะเล 4) บริเวณที่ตั้งราชธานีใหม่มีสิ่งใดที่สามารถป้องกันการโจมตีได้เป็นอย่างดี ? a) ทหาร b) ต้นไม้มีพิษ c) เเม่นำ้เจ้าพระยา 5) หัวเมืองชั้นนอกเเบ่งเป็นชั้นอะไรบ้าง ? a) ชั้น โท เเละตรี b) ชั้น เอก โท เเละตรี c) ชั้น เอก เเละโท 6) หัวเมืองชั้นในมีผู้ปกครองคือใคร ? a) ผู้รั้งเมือง b) ทหาร c) ผู้สูงอายุ 7) เมืองประเทศราช มีหน้าที่อะไร ? a) ถวายเครื่องราชบรรณาการให้เเก่ประเทศใกล้เคียง b) ช่วยรบเวลาเกิดสงคราม c) คอยส่งข้าว นำ้ ให้ ทาศ 8) การบริหารราชการเเผ่นดินใสส่วนท้องที่ เเบ่งออกเป็นอะไรบ้าง ? a) เมือง เเขวง ตำบล หมู่บ้านหรือบ้าน b) เมือง เเขวง ตำบล c) ตำบล เเละ เเขวง 9) การค้ากับต่างประเทศ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของใคร ? a) กรมพระคลังสินค้า b) กรมเวียง c) กรมกระทรวงการต่างประเทศ 10) “ศักดินา” หมายถึงอะไร ? a) การเเต่งงาน b) การวางตัวของเเต่ละชนชั้น c) อำนาจที่พระเจ้าเเผ่นดินมอบให้ไพร่ฟ้าข้าเเผ่นดินเเต่ละคน 11) ลักษณะทางเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นเเบบใด a) เเบบทุนนิยม b) เน้นการส่งออกต่างประเทศ c) เเบบยังชีพ 12) รายได้ส่วนมากในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมาจากอะไร a) การค้าสำเภากับต่างประเทศ b) การประมูลวัตถุโบราณ c) การทำธุรกิจ 13) หลังจากสยามทำสนธิสัญญากับอังกฤษเเล้วประเทศใดเริ่มเข้ามาติดต่อค้าขายกับสยาม a) ฝรั่งเศส b) สหรัฐอเมริกา c) ดูไบ 14) พระมหากษัตริย์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นอะไร a) ได้รับการยกย่องว่าเป็นสมมติเทพ b) ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทวดา c) ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธเจ้า 15) ขุนนาง คืออะไร a) บุคคลที่รับราชการเเผ่นดิน b) เป็นญาติของพระมหากษัตริย์ c) เป็นประมุขสูงสุดของราชอาณาจักร

พัฒนาการประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?