1) เพราะเหตุใดพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์เเห่งราชวงศ์จักรีของรัชกาลที่๑ในครั้งเเรกเป็นการจัดพิธีเเบบเรียบง่าย พอสังเขป  a) เพราะช่วงนั้นอาหารขาดเเคลน ดินเเห้งเเล้ง b) เพราะช่วงนั้นอะไรๆยังไม่เข้าที่ดี บ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อย c) เพราะช่วงนั้นเกิดอุทกภัยขึ้นอย่างรุนเเรง เนื่องจากเเม่น้ำสายใหญ่รอบเมือง d) เพราะช่วงนั้นเกิดการฆาตกรรมขึ้นเเละยังไม่มีการค้นพบผู้ต้องหา 2) เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯจึงทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงรัตนโกสินทร์ a) เพราะบริเวณกรุงธนบุรีมีวัดตั้งขนาบอยู่สองข้างฝั่ง ทำให้ไม่สะดวกต่อการขยายพระราชวัง b) เพราะดินในกรุงธนบุรีไม่มีความอุดมสมบูรณ์ ดินเเห้งเเล้ง ไม่มีฝนตก c) เพราะกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีเส้นทางออกสู่ทะเล ทำให้ฆ่าศึกบุกมายาก d) เพราะกรุงรัตนโกสินทร์มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือพัดผ่าน ทำให้มีฝนตกชุก เหมาะเเก่การเพาะปลูก 3) การเป็นที่พักเรือของพ่อค้าจากดินเเดนต่างๆ มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของไทยอย่างไร a) ทำให้ความเจริญรุ่งเรืองลดลงเนื่องจากเกิดการอาชญากรรมขึ้นมากมาย b) ทำให้ความเจริญรุ่งเรืองลดลงเพราะการพักเรือเหมือนเป็นการเอาเปรียบประเทศไทย c) ทำให้ความเจริญรุ่งเรื่องเพิ่มขึ้น เพราะมีการจัดการเเสดงทางเรือขึ้น ทำให้มีคนมาดูการเเสดงมากมาย ไทยจึงค้าขายสะดวกขึ้น d) ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นเพราะเป็นศุนย์รวมของการขยายตัวด้านวัฒนธรรม 4) กรมใดมีหน้าที่ดูเเลรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน รายรับ-รายจ่ายของเเผ่นดิน a) กรมมหาดไทย b) กรมกลาโหม c) กรมเมือง d) กรมวัง e) กรมท่า f) กรมนา 5) ผลของการทำสนธิสัญญาเบอร์นีย์กับประเทศอังกฤษคือ... a) ้้ทำให้ประเทศอังกฤษเข้ามาช่วยทำสงครามเมื่อเกิดสงครามขึ้นในไทย b) ทำให้พ่อค้าต่างประเทศเริ่มเข้ามาค้าขายในกรุงเทพฯมากขึ้น c) ทำให้เศรษฐกิจในไทยเริ่มตกต่ำเนื่องจากต้องค้าขายกับเเค่ประเทศอังกฤษเท่านั้น d) ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันระหว่างไทยเเละอังกฤษ 6) ศักดินามีความสำคัญอย่างไรต่อสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น a) เพื่อเป็นการกำหนดเพศของบุคคลนั้น b) เพื่อเป็นการกำหนดวัยของบุคคลนั้น c) เพื่อเป็นการกำหนดหน้าที่ของบุคคลนั้น d) เพื่อเป็นการกำหนดสถานะของบุคคลนั้น e) เพื่อเป็นการกำหนดสิทธิของบุคคลนั้น f) เพื่อเป็นการกำหนดสัญชาติของบุคคลนั้น 7) เพราะเหตุใดไทยจึงนำเครื่องราชบรรณาการไปถวายจักรพรรดิจีน a) เพื่อผลประโยชน์ทางการด้านเศรษฐกิจ b) เพื่อเเสดงความอ่อนน้อมต่อจีน c) เพื่อจะได้กำลังพลช่วยในสงคราม d) เพื่อจัดการปัญหาเรื่องการอพยพของชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ 8) ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ชาวจีนอพยพเข้ามาในไทย a) เส้นทางระหว่างอพยพมีความสะดวกสบาย b) ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ c) เพราะมีการเเสดงทางเรือ d) มีชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ในไทย e) เพราะไทยนับถือศาสนาเเละลัทธิเหมือนกับคนจีน f) ประเทศไทยมีความสงบสุข ปราศจากสงคราม 9) ข้อใดคือพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว a) โปรดเกล้าฯให้ทำรูปช้างขาวในวงจักรไว้ตรงกลางธงชาติไทยสีเเดง b) สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ c) โปรดเกล้าให้ครัวมอญไปตั้งภูมิลำเนาในเเขวงเมืองปทุมธานี นนทบุรี เเละนครเขื่อนขันธ์ d) ทรงทำสนธิสัญญาระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา 10) เงินผูกปี้มีความสำคัญต่อสังคมชาวจีนสมัยรัตนโกสินทร์อย่างไร a) เป็นเงินสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของชาวจีนในกรุงรัตนโกสินทร์ b) เป็นเงินสำหรับจ่ายค่าชมการเเสดงทางเรือ c) เป็นเงินภาษีพิเศษที่ต้องจ่ายให้เเก่ทางราชการ d) เป็นชื่อสกุลเงิน เช่น ส้ม 1 กิโล ราคา 10 ผูกปี้

เเบบทดสอบเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมันรัตนโกสินทร์ตอนต้น

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?