Create better lessons quicker
1) Koji ćemo kućanski uređaj koristiti za pripremu hrane? a) b) c) 2) Koji kućanski uređaj koristimo za pranje posuđa? a) b) c) 3) Koji kućanski uređaj koristimo za glačanje? a) b) c) 4) Koji kućanski uređaj koristimo za zabavu? a) b) c) 5) Koji kućanski uređaj koristimo za pranje rublja? a) b) c) 6) Koji kućanski uređaj koristimo za pohranu hrane? a) b) c) 7) Koji kućanski uređaj koristimo za sušenje kose? a) b) c) 8) Koji kućanski uređaj koristimo za čišćenje podova? a) b) c)

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives