1) Fatimah mengalami keracunan makanan akibat makanan yang tidak ________ dengan sempurna a) memasak b) dimasak c) termasak d) masakan 2) Lilian telah menerima ______________sepupunya dari Australia. a)  kunjungan b) dikunjungi c) berkunjung d) mengunjungi 3) Setiap hari pekerja-pekerja itu _______ semasa menaiki bas untuk ke tempat kerja. a) barisan b) berbaris c) dibariskan d) membaris 4) Sejak ditukarkan ke pedalaman, Encik Sarji sering _____________ isterinya di kota. a) teringatkan b) mengingatkan c) diingatkan d) mengingati 5) Ibu mengangkat pakaian yang __________________ diampaian kerana hari hendak hujan. a) bersidai b) penyidai c) tersidai d) menyidai 6) Kelihatan kanak-kanak _____________ di taman permainan dengan wajah yang ceria. a) bermain b) memainkan c) dimainkan d) permainan 7) Seorang budak lelaki sedang ____________ di atas papan gelungsur sambil__________ oleh rakannya. a) meluncur---diikuti b) diluncurkan---mengikuti c) berluncuran---mengikuti d) terluncur--diikutkan 8) _____________ gugur di halaman rumah selepas angin bertiup. a) lelabah b) dedaun c) lelayang d) kekuda 9) Adik menangis apabila kakinya tersepit pada ___________ roda basikal. a) jejari b) kekuda c) sesiku d) sesama 10) Makan makanan seimbang __________ hidup sihat. a) amalan b) amali c) diamal d) mengamal

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?